Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności stosowaną przez Vet-shop.pl. Polityka prywatności zawiera informacje o administratorze danych, podstawach i celach przetwarzania danych przez administratora oraz uprawnieniniach osoby, od której zbierane są dane osobowe, a także określa zakres wykorzystywanych plików cookies. 

Definicje użyte w Polityce prywatności:

Administrator danych/ Administrator Serwisu – rozumie się przez to Vet-shop.pl - Katarzyna Stano prowadząca działalność pod firmą Hurtownia Weterynaryjno-Zoologiczna "PUPILEK" Katarzyna Stano z siedzibą w Racławicach.  
Użytkownika Serwisu – osoba odwiedzająca stronę www. vet-shop.pl.

§ 1
Informacje o administratorze danych

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Vet-shop.pl - Katarzyna Stano prowadząca działalność pod firmą Hurtownia Weterynaryjno-Zoologiczna "PUPILEK" Katarzyna Stano z siedzibą w Racławicach (32-222), Klonów 30
2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu w jakim zostały podane. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,
realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,
w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w celu marketing bezpośredniego produktów własnych lub usług. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach opisanych w zdaniu poprzednim.
4. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników będą podmioty, z usług których korzysta administrator (np. banki, firmy kurierskie), jak również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. organy publiczne).
5. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane.
6. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane do podmiotów działających w tzw. państwach trzecich, z tym że w takiej sytuacji Administrator danych przekazuje dane jedynie podmiotom, które przystąpiły do programu Privacy Shield - Programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA., na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. Więcej informacji o Tarczy Prywatności jest dostępnych pod adresem www.privacyshield.gov.
7. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
10. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane.

§ 2
Informacja o plikach cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz danych dobrowolnie przekazanych przez Użytkownika Serwisu za pomocą formularza kontaktowego.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz daną, zazwyczaj unikalną wartość.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu oraz administratorzy Podmiotów Partnerskich (bez prawa dostępu do własnych plików cookies Administratora).
5. Administrator Serwisu wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) cookies własne – zamieszczane przez Administratora Serwisu w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, zapamiętania preferencji użytkownika, kontroli i autoryzacji dostępu do danych części serwisu, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) cookies zewnętrzne – zamieszczanych przez Podmioty Partnerskie w celu:
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics oraz Google Webmaster Tools [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
nawiązania przez użytkownika połączenia z serwisem społecznościowym Facebook, poprzez wykorzystanie plugin do serwisu społecznościowego Facebook (dostarczany przez Facebook Inc.).
6. Dodatkowo Administrator informuje, że korzysta z technologii śledzenia działań podejmowanych przez Użytkownika na Stronnie internetowej takich jak:
skrypt konwersji Google AdWords (dostarczanych przez firmę Google Inc.)  – w celu zarządzania reklamami w przeglądarce Google i prowadzenia działań remarketingowych.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na poszczególnych podstronach Serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki/aplikacji internetowej Użytkownika.